Yezu Kirisitu

Ushingiye kuri Bibiliya n'umwana w'Imana. Ko Yesu (J├ęsus) ari umwana w'Imana kandi ko Ukwemera Kwabo kugizwe n' Ubutatu Butagatifu.

Yezu Kirisitu