Bibiliya ni igitabu ceranda c'ibarankuru, kigizwe n'ibitabu vyinshi kandi vya kera. Kivuga amakuru ajanye n'ukwemera kuva mu binjana vya kera. Ico gitabu ceranda kikaba kidufashe kuzirikana kuvy'ijambo ry'Imana.