plCi użytkownicy mówią po polsku.
These users can speak Polish.