Umubiri ni umurwi w'ibihimba vyubatse umuntu canke igikoko.

Umubiri ♀ & ♂
Symptoms of coronavirus disease 2019 2.0

Umubiri w'umugoreEdit

igitsina igituba rugongo Igisundi