Tanganyika

Ikiyaga Tanganyika canke Tanganika ni kimwe mu biyaga bigari vyo muri Bufirika. Ni ica kabiri muri Bufirika m'ubwuzure inyuma y'ikiyaga Victoria.

Tanganyika