Mirong’icenda ni igiharuro.

90
250-90 Najnižšia dovolená rýchlosť (90 kmh)