Kwama wacitse ivutu

Kwama wacitse ivutu. Ibitero bitavanako n’ivyo bimenyetso vyo kwama wacitse ivutu. Gucika ivutu bishika igihe umuntu afise umwitwaririko mwinshi w’ubwoba no kwamana umutima uhagaze. Kenshi bimara iminuta mikeyi, mugabo birashobora kumara igihe kiruta canke bikaza biraza bigenda.