Inkono hinyanyura inyandiko

 
Umukenyezi yikoreye inkono zitatu

Inkono ni igikoresho batekamwo imfungurwa ugasanga ziryoshe cane, gihingurwa mw'ibumba. Inkono ikoreshwa cane cane mugikoni. Ababumba ikono batangura kurondera ibumba, bakaritegura, akaba ariryo bazobumbamwo inkono bakabona kuzikomeza bakoresheje umuriro.