Huell Howser

Huell Burnley Howser (* 18.10.1945, Gallatin, Tennessee).

Huell Howser Nisei Week Grand Parade 2007.jpg
Huell-LBGP