Boronshite

Boronshite nihamwe ibikororwa vyuzuranye muri twa dukenke tuja kubi haha, hama bigatera umuntu kunanirwa no guhema neza.

Boronshite