Boliviya

Boliviya n’igihugu muri Amerika.

Ibendera rya Boliviya
Ikarita ya Boliviya